funkce Frost Wash

Nové klimatizační jednotky Hitachi disponují funkcí Frost Wash. Tato funkce spočívá ve schopnosti pravidelného samočištění výměníku vnitřní jednotky. Po celou dobu životnosti klimatizační jednotky je zachována maximální kvalita vzduchu v místnosti.

 

 

Hitachi zavádí funkci Frost Wash do nástěnných klimatizačních jednotek v provedení split a multisplit (Entry, Performance, Shirokuma, Premium (E generace). 

Ke spuštění čištění klimatizace funkcí Frost Wash dochází automaticky po 42 hodinách chodu jednotky ve chvíli, kdy v místnosti nejsou lidé. To je umožněno díky čidlu přítomnosti osob, kterým jsou nástěnné jednotky Hitachi vybaveny. Funkci lze rovněž kdykoliv uživatelsky spustit dálkovým ovladačem.

Jak Frost Wash funguje? Nejprve dochází k výraznému podchlazení výměníku vnitřní jednotky na -15 °C, díky čemuž vzdušná vlhkost vytvoří na jeho povrchu námrazu. Tato fáze probíhá cca 20 minut, aby se na výparníku nashromáždilo co nejvíce námrazy. Po uplynutí první fáze se obrátí směr proudu chladiva R32. Klimatizace tak přejde do režimu topení. Výměník se zahřívá, námraza rychle taje a vzniklý kondenzát s sebou po dobu 1 minuty splachuje veškeré nečistoty, které se usadily na lamelách. Následuje 60minutový cyklus, kdy je výměník opláchnutý a potřebuje vyschnout. Výměník je vysušen, čímž je zamezeno vzniku plísní na mokrém povrchu jeho hliníkových lamel.